Plynárenství

Plynárenství

Vysokou kvalitu nabízených služeb prokazujeme množstvím realizovaných zakázek i mnoholetým partnerstvím se společnostmi Jihomoravská plynárenská, a.s. a Severomoravská plynárenská, a.s.. Jsme držiteli certifikátu GAS s.r.o. pro práce prováděné na plynárenských zařízeních a členy Českomoravského sdružení pro zemní plyn.

  • výstavba, opravy a rekonstrukce plynovodů
  • domovní přípojky
  • odběrná plynová zařízení a průmyslové rozvody plynu
  • plynové spotřebiče
  • revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
  • projekce
  • politika ISŘ

GASMONT Přerov s.r.o.

Kancelář Přerov

Hranická 233/70
751 24 Přerov - Předmostí

Telefon +420 581 202 812
Mobil +420 724 593 025
Email gasmont@gasmont.com

Kancelář Kroměříž

Na Sádkách 2776
767 11 Kroměříž

Telefon +420 532 228 511
Mobil +420 724 593 025
Email gasmont@gasmont.com